Werkplaats en kantoor rentmeester bij het Nijenhuis

Landgoedbeheer

Een landgoed is een drieƫenheid van (cultuur)geschiedenis, natuur en economie. Om de monumentale gebouwen, de parken en de natuur te onderhouden moet er aan de andere kant geld verdiend worden. Inkomsten bestaan uit agrarische pacht, huur, erfpacht en bosbouw. Daarmee is een landgoed ook een bedrijf.

Waarden

Westerflier: bosexcursie voor de aandeelhouders o.l.v. Simon Klingen

Een landgoed als Nijenhuis & Westerflier is natuurlijk niet een ‘gewoon’ bedrijf. In de eerste plaats is het een familiebedrijf dat al meer dan 220 jaar bestaat. De belangrijkste doelstelling is niet geld verdienen, maar het bezit zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generaties. Duurzaamheid in de ouderwetse zin van het woord. Liefde voor de natuur en duurzaam ondernemerschap zijn belangrijke principes die alle beslissingen kleuren. Korte termijn belangen en snel winstbejag passen totaal niet bij landgoederen.

Landgoed Nijenhuis & Westerflier is geen eiland. Circa honderd mensen wonen op het landgoed. Er lopen diverse fiets- en wandelroutes over het landgoed. Talloze mensen uit de omgeving en toeristen gebruiken het landgoed als recreatiegebied. Ook heeft het landgoed te maken met gebruikers als pachters, jagers en ondernemers. Kortom, het landgoed vervult ook op dit vlak – met liefde – een belangrijke maatschappelijke functie, die het rekening houden met en respecteren van de belangen van velen vereist.

Van buiten komen ook veel andere ontwikkelingen waarop het landgoed moet reageren. Vooral de noodzakelijke transitie van de landbouw, de klimaatverandering (hogere temperaturen en langere periodes van droogte) en de teruglopende biodiversiteit nopen het landgoed om nieuwe oplossingen te zoeken. Ook dit is een uitdaging die wij graag aangaan.

Organisatie

Paarden aan de Regge bij de Goede Aarde (Westerflier)

Het landgoed is ondergebracht in een zogenaamde Natuurschoonwet BV. Kort gezegd houdt dit in dat er afspraken met de overheid zijn gemaakt die aan de ene kant betekenen dat het landgoed in stand gehouden wordt, dat het op wegen en paden opengesteld is voor publiek en dat het landgoed aan de andere kant fiscale voordelen heeft.

Op dit ogenblik zijn er twaalf aandeelhouders, allen afstammelingen van Rutger Jan Schimmelpenninck, die in 1799 het Nijenhuis kocht, en diens gelijknamige kleinzoon, die in 1854 het Westerflier verwierf. Een onafhankelijke voorzitter leidt de aandeelhoudersvergaderingen.

De BV heeft een directeur, die tevens de rentmeester van het landgoed is. Als rentmeester heeft hij contact met de pachters, de huurders en de erfpachters. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de financiƫn en de externe contacten (overheid, adviseurs, leveranciers, etc.). De rentmeester stuurt drie medewerkers aan, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de natuur en de parken. Een faunabeheerder zorgt voor de wildstand en de handhaving van de regels voor bezoekers.