Bij vakantiehuis De Specht (Westerflier)

Contact met Landgoed Nijenhuis & Westerflier

Landgoed Nijenhuis & Westerflier bv
Nijenhuizerlaan 19
7478 PA Diepenheim

(geen post voor bewoners van het landgoed sturen naar dit adres)

Wij zijn lid van Overijssels Particulier Grondbezit

Contactformulier

Colofon

  • Teksten en foto’s: © Landgoed Nijenhuis & Westerflier bv
  • Ontwerp website: Lavinia Schimmelpenninck
  • Uitvoering website: Just Schimmelpenninck websites

Disclaimer voor www.nijenhuisenwesterflier.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.nijenhuisenwesterflier.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Landgoed Nijenhuis & Westerflier bv. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Landgoed Nijenhuis & Westerflier bv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Landgoed Nijenhuis & Westerflier bv.

Geen garantie op juistheid

Landgoed Nijenhuis & Westerflier bv streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Landgoed Nijenhuis & Westerflier bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.nijenhuisenwesterflier.nl op deze pagina.