Geschiedenis Nijenhuis

Het Nijenhuis
Het Nijenhuis

Het woord 'Nijenhuis' (nieuw huis) impliceert dat er ook een oud huis is geweest. Helaas is daar zeer weinig van bekend. Er wordt vermoed dat het oude huis niet op deze plek, maar elders gestaan heeft.

De oudste vermelding van de naam 'Nyehuys' dateert van 1380. Van het oude 'nieuwe huis' zijn geen afbeeldingen bekend. Er staat wel een rijmpje bovenin het timpaan van het huidige huis:

Van 't oude Huys dat is vergaen
Ziet Gij hier noch den datum staen
Ano 1491

De kern van het huidige Nijenhuis stamt uit 1662 en is ontworpen door de bekende Amsterdamse architect Philips Vingboons. De toenmalige eigenaar, Roelof van Hoevell, wilde blijkbaar een modern huis van een beroemde architect. Waarschijnlijk is Vingboons nooit in Diepenheim geweest, dat in die tijd immers enkele hobbelige dagreizen per koets van Amsterdam lag. Tot het einde van de 18e eeuw bleef het Nijenhuis in de familie Van Hoevell.

In 1799 werd het landgoed gekocht door Gerrit Schimmelpenninck, wijnkoper te Deventer. Hij deed dat voor zijn zoon Rutger Jan (1761-1825), die advocaat was in Amsterdam, maar vooral een zeer actieve rol speelde binnen de Patriottische beweging. Hij was parlementslid en werd in deze tijd ambassadeur van de Bataafse Republiek in Parijs. Enkele jaren later (1805/06) werd hij zelfs gedurende negen maanden Raadpensionaris: staatshoofd van Nederland. Hij heeft tot het einde van zijn leven steeds weer lange periodes op het Nijenhuis gewoond. Daarna is het landgoed in de familie gebleven en tot op heden steeds bewoond geweest. Het huis is in 1860 en 1914 uitgebreid met in totaal vier torens, die het geheel een statig karakter geven.

In het huis is alleen de historische afdeling te bezoeken. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck, die dit gedeelte beheert.