Organisatoren, opgelet!

Wilt u een activiteit organiseren op het landgoed? Dat kan, maar er gelden wel enkele voorwaarden. Hieronder tips en regels voor organisatoren van evenementen zoals wandel-, fiets- of mountainbiketochten, oldtimer rally's, speurtochten of klootschietwedstrijden.

Om te beginnen gelden op de wegen en paden van het landgoed de zogenaamde openstellingsregels met het bekende daarbij horende groene bordje zoals hiervoor behandeld. Deze regels sluiten aan bij de regels m.b.t. openstelling zoals die in vrijwel heel Nederland van toepassing zijn. Hierbij is het wel van belang te weten dat ze uitgaan van openstelling zonder overleg vooraf voor de individuele bezoekers. Voor groepen is vooraf overleg en toestemming vereist. Het maakt daarbij niet uit of het een commerciële activiteit is of bijvoorbeeld een evenement voor een goed doel.

Dit betekent dat u vooraf in overleg moet treden met het landgoed als u een evenement organiseert. Landgoed Nijenhuis en Westerflier is voor dit soort activiteiten overgegaan op het systeem van Support for Nature. Dit systeem is ontwikkeld door organisaties als de Atletiekunie, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, de KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland, de Nederlandse Toer Fiets Unie, NOC-NSF en organisaties van terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Stichting Probos. Op de website www.supportfornature.nl vindt u meer uitleg over dit systeem. Landgoed Nijenhuis en Westerflier heeft gekozen voor dit systeem omdat:

  • het ervoor zorgt dat de aanvragen allemaal op dezelfde manier binnen komen en behandeld kunnen worden
  • organisaties van evenementen telkens op dezelfde manier de aanvragen bij diverse terreinbeheerders/-eigenaren kunnen indienen
  • er op de website van Support for nature allemaal goede tips voor organisatoren van evenementen staan waar ze aan moeten denken (bv. geen routebordjes aan bomen vastmaken met schroeven o.i.d.)
  • in overleg de routes zo gekozen kunnen worden dat kwetsbare gebieden vermeden worden
  • er op die manier overzicht is wanneer, waar wen wat georganiseerd wordt, dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat routes op dezelfde dag door elkaar heen lopen (ook in het belang van de evenementen zelf).

Daarnaast heet het systeem niet voor niets Support for Nature. Het systeem bevat namelijk een mogelijkheid om met de organisatoren af te spreken dat een klein deel van de bijdrage per deelnemer naar de terreinbeheerder gaat voor het onderhoud van de terreinen. Het gaat bij Landgoed Nijenhuis en Westerflier vaak om min of meer symbolische bijdrages die er vooral op gericht zijn bewustwording bij zowel de organisatoren als deelnemers van evenementen dat het onderhoud van een landgoed veel geld kost en daar een (symbolische) bijdrage aan dit onderhoud bij hoort. Organisatoren van evenementen kiezen immers niet voor niets vaak voor routes over landgoederen, maar juist omdat het er zo mooi is. Als we dat zo willen houden is een kleine bijdrage niet meer dan logisch. Support for Nature werkt met een standaard aanvraagformulier dat via de website te downloaden is.

<  Ga terug