Over Nijenhuis & Westerflier

Ligging landgoederen Nijenhuis & Westerflier
Ligging landgoederen Nijenhuis & Westerflier

Landgoed Nijenhuis & Westerflier is een middelgroot landgoed in de zuidwesthoek van Twente. Het bestaat uit twee landgoederen die sinds 1935 als één geheel worden beheerd. Het dubbellandgoed is particulier bezit en sinds 1999 ondergebracht in een BV.

Het landgoed bestaat uit verpachte landbouwgrond (verdeeld over vijf actieve boerenbedrijven), natuurgebied (vooral bos) en zo'n 40 wooneenheden die verhuurd zijn of in erfpacht zijn uitgegeven. Het natuurgebied is grotendeels opengesteld en dus voor iedereen gratis toegankelijk om te wandelen en te fietsen.

Het Nijenhuis

Het Nijenhuis (ongeveer 200 hectare) ligt ten oosten van Diepenheim. Het middengedeelte van het huidige huis is van 1662. In de 19e en begin 20e eeuw is het uitgebreid met in totaal vier torens. Het huis is de kern van een intacte buitenplaats met twee bouwhuizen, een groot park, een werkplaats, een moestuin en een oranjerie. Het karakter van het landgoed Nijenhuis is parkachtig: romantische wandelpaden langs de slingerende Molenbeek, monumentale boomgroepen en schilderachtige doorkijkjes bepalen het beeld.
> Meer over het Nijenhuis...

Het Westerflier

Het Westerflier ligt ten westen van Diepenheim. Het is groter (300 hectare) en minder romantisch van karakter dan het Nijenhuis: grote weilanden, uitgestrekte bospercelen en rechte lanen. De buitenplaats Westerflier is ook eenvoudiger: een rechthoekig landhuis uit 1729 zonder torens, slechts één bouwhuis en een simpel landschapspark.
> Meer over het Westerflier...

Bedrijf

Een landgoed zoals Nijenhuis & Westerflier is een drie-eenheid van economie, natuur en cultuurhistorie. Het doel is niet het maximale financiële rendement te behalen, maar een duurzaam behoud van het landgoed als geheel. Daarbij speelt bescherming van natuur en historische gebouwen een hoofdrol. Het landgoed moet in principe financieel zelfvoorzienend zijn. Om dit te bereiken is in 1999 een BV opgericht met vier aandeelhouders. Een directeur/rentmeester zorgt voor de coördinatie, de financiën en de externe contacten. Verder zijn vier mensen in dienst voor het onderhoud van bossen en parken en voor het faunabeheer.